STC - SLOVAKIA TRADE COMPANY, s. r. o.

 

Na stiahnutie :

Katalóg kočov

 

Vyrábané druhy kočov :

Break

Brička

Coupé

Dog - cart

Dostavník

Gig

Glasslandauer

Landauer

Mylord / Victoria

Phaeton

Vis - á - vis

Wagonette

Sane

home   obchodná divízia   výrobná divízia   lampy na koče   napíšte nám   kontakt

 

Divízia výroby spoločnosti STC-Slovakia Trade Company, s.r.o. sa zaoberá výrobou nových  kočov a saní. Vychádzajúc z dostupných historických informácií a inšpirujúc sa kočmi z dielne „V. Brožík a syn“ alebo „ Jana Sodomku“ a továrne „Schustala & comp.“  sa  spoločnosť zameriava na výrobu autentických kočov a saní.

Koče

V prípade druhov karosérií je potrebné zdôrazniť základný rozdiel medzi vozom a kočom. Voz má karosériu bezprostredne napojenú na podvozok. Koč má karosériu oddelenú od podvozku, spojenú s podvozkom remeňmi, pružinami alebo perami. Karoséria kočov sa delí na veľa druhov, z ktorých uvádzame základné druhy. Tie však môžu mať ďalšie odlišnosti, poprípade môžu byť vzájomne kombinované. Základnými druhmi karosérií sú:

Berlina - je typickým luxusným cestovným vozom, pomenovaným podľa mesta Berlín. Má uzavretú nadstavbu s dvoma proti sebe usporiadanými lavicami. Pred vozovou skriňou sa nachádza vyvýšený kozlík, ktorý je u vozidiel šľachty pokrytý prikrývkou s vyšitým erbom.
Break - je otvorený voz s niekoľkými radami sedadiel umiestnenými pozdĺžne alebo aj priečne.
Cab - je dvojmiestny uzavretý voz, ktorý môže byť  vo vyhotovení ako  štvor-alebo dvojkolesový. Bol typickým nájomným kočom vo veľkých mestách.
Cabriolet - je dvojmiestny otvorený voz určený pre jednozáprahový voz. Dve zadné sedadla môžu byť  pred dažďom chránené skladacou strechou.
Calesche - je štvorkolesový, štvormiestny  otvorený voz, vybavený skladacou strechou.
Cart - pôvodne ľahký dvojkolesový voz pre prepravu nákladu. V priebehu doby nesie názov "Cart" rada dvojkolesových vozidiel. Názvom Cart sa niekedy označovali aj štvorkolesové typy.
Cavalier-Break - bol zvláštnou formou pôvodného breaku.
Char-a-bancs - jeho pomenovanie pochádza z francúzštiny a znamená "voz s lavicami". Takto sa označovali všetky vozy pre prepravu osôb, majúce aspoň dve lavice (väčšinou viacej) uložené vždy priečne.
Coupé - je skrátená Berlina, tj. uzavretý dvojmiestny voz. Coupé sa používali hlavne v mestách a boli riadené kočišom. Ak mal voz ešte jedno núdzové sedadlo (sklápacie), alebo sedadlo pre dieťa, bolo to tzv. trištvrťové kupé.
Derby-Cart - je jednoduchý štvorkolesový voz s kozlíkom a sedadlami za sebou. Typické sú dosky umiestnené na bokoch po jeho celej dĺžke.
Dog-Cart - je jednozáprahový  voz väčšinou dvojkolesový, často aj štvorkolesový, charakteristický zvláštne veľkými kolesami. Pod jednou alebo aj oboma lavicami sa nachádzali skrine pre transport loveckých psov.
Dreiviertel-Coupé - skriňa tohto koča je o niečo väčšie ako u klasického kupé. V priestore pre pasažierov sa nachádza oproti lavici sklopné núdzové sedadlo, na ktorom môže sedieť dospelý alebo dieťa.
Einführ-Break – je špeciálna brička k zaúčaniu mladých koni. Kozlík je zvlášť vysoký a je opatrený veľkou doskou chrániacou kočiša pred vyhadzujúcim koňom.
Fourgon - je štvorkolesový krytý voz pre prepravu tovaru. Skriňa bez okien bývala často ozdobená nápismi. Fourgon bol často nazývaný vozom pre dopravu tovaru (dodávkou).
Galawagen - je označenie pre zvlášť luxusné vozy určené pre vozidlový park šľachtických a panovníckych domov. Technicky je odvodený od Berliny a čiastočne taktiež od Coupé.
Glas-Landauer - je typ Landauera, ktorého predná časť nebola prevedená ako sklápací prekryt, ale mala spustiteľné okná.
Jagdwagen - štvorkolesový ľahký, otvorený voz určený pre lov. Na zadnom konci sa nachádza väčšinou sklopný "mostík pre divokú" pre transport ulovenej zvery. Typ Jagdwagen sa staval taktiež s označením Pürchwagen.
Korbwagen - v zásade voz akéhokoľvek tvaru, ktorého nadstavba je zhotovená ako košatina z prútia. Táto konštrukcia sa používala pre ľahké vozidla.
Kutschier-wagen - neoznačuje žiadny zvláštny typ vozu, ale je to súhrne označenie pre ľahký voz umožňujúci jazdu bez kočiša.
Landauer - je typická forma klasického koča, aký používali fiakristi. Charakteristický je dvojdielnou dopredu a dozadu sa sklápajúcim prekrytom. Ak nie je predná časť prevedená z látky alebo kože, ale s sklenenými oknami, jedná sa o Glas-Landaueru.
Landaulet - je prakticky zmenšený Landauer, podobne ako Coupé je dvojsedadlová verzia Berliny, je Landaulet vlastne dvojsedadlovou verziou Landaueru.
Landschützer - je jednoduchý Jagdwagen (lovecký voz), ktorý môže byť vybavený sklápacím prekrytom nad jednou radou sedadiel.
Mail-Phaeton - je masívny štvorkolesový voz s kozlíkom a lavicou pre úradníka. Medzi nimi je priestor pre batožinu. Robustný podvozok je rovnaký ako u Mail-Coach. Tento voz bol určený pre dlhé cesty v  náročnom teréne.
Mail-Coach - je vlastne klasický poštovný dostavník. Uzavretá skriňa voza má vpredu a vzadu skrine pre prepravu batožiny. Lavice na streche a zadnom batožinovom priestore poskytujú miesta ďalším osobám.
Mylord - je ľahší štvorkolesový voz s jednou zadnou lavicou, sklápacou strechou a pevným kozlíkom. Typ je prispôsobený pre jedno- aj dvojzáprahovú jazdu. Je veľmi podobný typu Victoria, ale Mylorda na rozdiel od Victorie vždy riadil kočiš.
Omnibus - je štvorkolesový voz s uzavretou skriňou. Vpredu je kozlík, nástup pre cestujúcich je v zadnej stene skrine, sedadla sú umiestnené pozdĺžne a sú pre štyri, šesť alebo aj viac osôb.
Phaeton - je ľahký štvorkolesový voz, typické pre neho je, že predná lavica je prevedená ako väčšia a pohodlnejšia, pretože sa predpokladalo, že Phaeton bude riadiť sám majiteľ. Vzadu bola umiestnená lavica pre služobníctvo. Tento typ sa vyrábal v mnohých variantoch.
Pony-Korbwagen - bola menšia košatina, takže sa veľkosťou hodila pre ponyho.
Pürschwagen - je vlastne trochu iné prevedenie typu Jagdwagen.
Rockaway - typické pre tento typ je, že má strechu pretiahnutú až nad kozlík, čím bol kočiš trochu chránený pred nepriaznivým počasím. Tento typ bol pomenovaný podľa malého mestečka v štáte New York v USA.
Sandlaufer - tento typ pochádza z Maďarska. Má približne rovnako veľké predné aj zadné kolesá. Ľahká vozová korba bola zhotovovaná väčšinou z nelakovaného dreva.
Spider - je extrémne ľahký Phaeton, ktorého zadné sedadlo je uchytené k rámu kovovými vzperami. Nápadné sú zvlášť vysoké kolesá.
Sulky - je minimalistická jednosedadlovka na dvoch pneumatikami opatrených kolesách s jednoduchým rámom. Používa sa pri klusáckych dostihoch.
Tilbury - pôvodne ľahká dvojkolka bez skrine pod sedadlom. Neskôr bol Tilbury súhrnným označením pre celú radu rôznych dvojkolok a dokonca aj štvorkoliek.
Victoria - je podobná Mylordu s tím rozdielom, že kozlík sa môže odmontovať  a potom je možné riadiť zo zadnej lavice.
Vis-`a-vis - je ľahký voz často dokonca bez skladacej  strechy pre dvoch až štyroch pasažierov sediacich proti sebe.
Wagonette - má rovnaký tvar ako Break, je však trochu menší.

hore

 

home      obchodná divízia      výrobná divízia      lampy na koče      napíšte nám      kontakt